ข่าวสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเดินหน้าตามแผนปรับปรุงคุณภาพ เตรียมปิดทางวิ่งฝั่งตะวันออกช่วงกลางคืน เพื่อปรับปรุงพื้นผิว...
เกิดเหตุเครื่องบินเล็กแบบ Cessna Grand Caravan EX ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตก...
สายการบินแอร์เอเชียต้อนรับเทศกาลแสวงบุญปลายปี เปิดเส้นทางใหม่ บินตรง กรุงเทพ (ดอนเมือง) - พาราณสี ประเทศอินเดีย ให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เริ่มเที่ยวบินแรกวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562...
ผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือน ดร.จุฬา สุขมานพ พร้อมช่วยเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นปรับปรุงเงื่อนไขการออกใบอนุญาต AOL ผลักดันเพิ่มจำนวนนักบินไทยในแต่ละสายการบินให้มากยิ่งขึ้น...
แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สายการบินในเครือแอร์เอเชีย กรุ๊ป ยืนยันคำสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสเพิ่มเติม 42 ลำ ประกอบด้วยรุ่น เอ330นีโอ 12 ลำ และ เอ321เอ็กซ์แอลอาร์ 30 ลำ...