• HOME
  • /
  • News
  • /
  • นักบินพาณิชย์ ขาดแคลนจริงหรือ?

นักบินพาณิชย์ ขาดแคลนจริงหรือ?

นักบินพาณิชย์ ขาดแคลนจริงหรือ?

By กัปตันพัดลม จากการสำรวจข้อมูลจากสายการบินต่างๆ พบว่าในปี พ.ศ. 2559-2560 ประเทศไทยจะขาดแคลนนักบินพาณิชย์ราว 300 คน ซึ่งปัญหาหลักที่ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนเกิดจากปัจจัยหลายด้านคือ

  1. สายการบินมีปัญหาเรื่องการตรวจสอบในตำแหน่งของนักบินคือ ครูการบิน กัปตัน นักบินผู้ช่วย เนื่องจากปัจจุบัน ICAO ลดระดับสิทธิบางประการเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบในการออก TYPE RATING ของอากาศยานแต่ละแบบ ทาง กพท. จึงแก้ปัญหาโดยส่งบุคลากรไปอบรมยังบริษัทฯ ผู้ผลิตอากาศยานโดยตรง เพื่อ CERTIFLIED ON TYPE (เรียกว่า FOI) และอนุญาตให้แต่ละสายการบินมี DCP เพื่อตรวจสอบนักบินของตนเองในการให้เป็นครูการบิน กัปตัน และผู้ช่วยนักบิน ซึ่ง DCP จะต้องผ่านการอบรมจากจาก FOI และได้รับใบอนุญาตก่อน
  2. การขยายแผนการดำเนินธุรกิจ ขยายเส้นทางบินของแต่ละสายการบิน ทำให้มีความต้องการนักบินที่มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี พร้อมศักย์การบิน IR , MR , ENGLISH LEVEL 4 ,MED CLASS1 ซึ่งมีจำนวนเฉลี่ยปีละ 300 คน ซึ่งอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตนักบินป้อนเข้าสู่ตลาดมาจากข้อกำหนดการคัดกรองที่เกี่ยวพันกับการออก MED CLASS1 เนื่องจากปัจจุบันมีเพียงสถาบันเวชศาสตร์การบิน ทอ. และโรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้นที่ได้รับการรับรองจาก กพท. ซึ่งจำนวนแพทย์ก็ไม่เพียงพอต่อบุคคลากรที่ขอเข้ารับการตรวจ ส่งผลให้ต้องรอคิวตรวจนานหลายเดือน ดังนั้น กระบวนการเข้าถึงระบบการศึกษาด้านการบินจึงไม่สอดคล้องกับแผนงานของสายการบินที่มีความต้องการในแต่ละช่วงเวลาที่จะดำเนินธุรกิจ
  3. โรงเรียนการบินบางแห่งมีจำนวนครูการบินน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งกฎหมายกำหนดข้อจำกัด ชม.ของครูการบินในการฝึกบินแต่ละคาบเวลา เช่น ต้องไม่เกิน 900 ชั่วโมงบินต่อปี เป็นต้น
  4. ข้อกฎหมายของ กพท. มีความซ้ำซ้อน ยุ่งยาก เช่น เมื่อศิษย์การบินตรวจ MED CLASS1 ผ่านแล้ว เมื่อจบการศึกษา โรงเรียนการบินควรประสานกับ กพท. ในการออกใบอนุญาตแพทย์ MED CLASS1 ได้ทันที เพราะศิษย์การบินผ่านการทดสอบแล้ว แต่ปัจจุบัน กพท. กลับให้ไปตรวจซ้ำเมื่อจบการศึกษา ถึงแม้ว่ากระบวนการอาจจะน้อยลง แต่ก็เสียเวลาของแพทย์ที่ต้องตรวจใหม่อีกครั้ง
ช่วงนี้พายุเข้าในหลายพื้นที่ มีหลายวันที่อากาศปิด ทัศนวิสัยไม่ดีเลย หากเรานั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นักบินเค้าจะรู้ได้ยังไง...
Pitot tube (อ่านว่า: พิโต ทูป) คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดความเร็วลม ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นมาโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส Henri Pitot (อองรี พิโต)ในต้นศตวรรษที่ 18 และได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้รูปแบบทันสมัยขึ้นในกลางศตวรรษที่ 19 โดย Henry Darcy วิศวกรชาวฝรั่งเศส...
ปริศนาเครื่องบินปักหัวกำลังคลี่คลาย หนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญในการสืบสวน มาจากข้อมูลในกล่องดำ วันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องกล่องดำกัน และทำไมเมื่อพบกล่องดำ จึงต้องเอาแช่น้ำไว้...
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save