ติดต่อเรา

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

88/117 ซอยวิภาวดีรังสิต 72 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

HEAD OFFICE

DONMUANG

AIRPORT​

KORAT

TRAINING CENTER

AIRFIELD

KHLONG 15

TRAINING CENTER