ติดต่อเรา

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

228 อาคาร เอเชีย เอวิเอชั่น อคาเดมี่, ชั้น 2, ยูนิต 207 - 208
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210

HEAD OFFICE

DONMUANG

AIRPORT​

KORAT

TRAINING CENTER

AIRFIELD

KHLONG 15

TRAINING CENTER