ผลงานระดับนานาชาติ

BAC จัดส่งศิษย์การบินในโครงการ Thai Hawk Spirit เข้ารับการคัดเลือกจากสายการบิน Green Planet Airways...