เรียนการบินที่ไหนดี ?

เรียนการบินที่ไหนดี ? โรงเรียนการบินที่ดีที่สุด ?

เป็นคำถามที่ถูกค้นหามากเป็นอันดับต้นๆ เราจะมาบอกถึง 5 เหตุผลที่ BAC เป็นโรงเรียนการบินที่ดีที่สุดในเอเชีย

1.เรียนด้วยหลักสูตรการบินที่ออกแบบ ร่วมกับสายการบินชั้นนำ

Airline Concept เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนามาเพื่อตอบรับมาตรฐาน และความต้องการของสายการบินเพื่อการสร้างนักบินสำหรับสายการบิน
พานิชย์โดยเฉพาะ ซึ่งมีการทำ Final Project ที่ให้ศิษย์การบินได้ รวบรวมความรู้ด้านการบินที่ได้เรียนมาใช้ตอบโจทย์ในกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
ศิษย์การบินจะได้เรียนรู้และเข้าใจการวางแผนการบินแบบนักบิน แอร์ไลน์ ทำให้มีความเข้าใจพื้นฐานต่างๆดีขึ้นกว่า ศิษยการบินที่มาจาก โรงเรียนอื่นๆ

2.มั่นใจในประสบการณ์อันยาวนาน และ ครูการบิน ที่มากประสบการณ์ มีชั่วโมงบินสูง

BAC เป็นโรงเรียนการบินเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดมานานกว่า 17 ปี บริหารโดยนักบินผู้มากประสบการณ์ และทีมครูการบินที่เชี่ยวชาญมี ประสบการณ์ชั่วโมงบินสูงจากหลากหลายสาขา อาทิ กัปตันจากสายการบิน ชั้นนำ นักบินเครื่องบินขับไล่จากกองทัพอากาศ นักบินผาดแผลง และ ครูการบินต่างชาติ (เป็นต้น)

3.ระยะเวลาและสภาพแวดล้อมในการฝึกเหมาะสม

ด้วยความพร้อมในด้านต่างๆของ BAC ทั้งสนามบินฝึกส่วนตัวและ สนามบินพาณิชย์ เครื่องบินและเครื่องฝึกบินจำลองที่มีจำนวนมาก เพียงพอต่อความต้องการในการฝึกบิน อาคารเรียน และสื่อการสอนต่างๆ ทำให้ BAC สามารถฝึกสอนนักบินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

4.ทำเลที่ตั้งสนามบินฝึกใกล้กรุงเทพแค่ 1 ชม.

สะดวกต่อการเดินทางสำหรับผู้มาเรียนการบิน ด้วยระยะทางเพียง 40 กิโลเมตรบนถนนรังสิต-นครนายก

5.สังคมนักบิน เครือข่ายกว้างสร้างโอกาส

ปัจจุบันมีศิษย์การบิน BAC เป็นนักบินอยู่ในสายการบินต่างๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ และอยู่ใน General aviation เป็นจำนวนมากเราจึงมีสังคม ชุมชนนักบิน (pilot community) ที่กว้างขวาง เชื่อมโยงข่าวสารแวด วงการบิน แลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมสร้างมิตรภาพอันดีในโลกของ การทำงาน

พิธีมอบโล่รางวัล BAC ประจำรุ่น 50/51/57 แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ 1. ผู้ที่มีผลคะแนนวิชาการดีเด่น 2. ผู้ที่มีผลคะแนนภาคอากาศดีเด่น 3. ผู้ที่มีผลคะแนนพฤติกรรมและการปฏิบัติตนดีเด่น...