BAC PODCAST EP.1 ทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อการเป็นนักบิน

ทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อการเป็นนักบิน (EP. 1)
โดย น.ท.พฤทธิ์ จารยะพันธุ์ (ครูต้น)

ติดตตาม PODCAST ความรู้เกี่ยวกับการบินได้ที่ >> BACPODCAST